Wczesne początki

Dekretem we Lwowie z 28 września 1419 roku król Władysław II Jagiełło we wsi Wyszatyce ufundował i wyposażył pierwszy drewniany kościół parafialny. Następnie zwrócił się do biskupa w Przemyślu Macieja Janiny o utworzenie parafii rzymskokatolickiej. Biskup fundację przyjął i erygował parafię pod wezwaniem św. Mikołaja i św. Katarzyny wg obrządku łacińskiego (rzymskokatolickiego).

Dekret Jagiełły zobowiązywał kmieci wsi Wyszatyce, Walawa i Dusowce do utrzymania kościoła i wspomagania go odpowiednimi daninami pieniężnymi. Jako uposażenie parafia otrzymała od króla dobra w postaci jednego łana gruntów ornych i dwóch hektarów łąk i pastwisk nad Sanem, oraz karczmę.

XX wiek

W 1982 roku oddano do użytku kościół pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Należał on do parafii w Walawie.

Autorem projektu był inż. Józef Olech z Przemyśla

Ciężar tej inwestycji wziął na siebie komitet budowy, na czele którego stanął Andrzej Piś. W jego skład wchodzili także: Jan Peszko, Władysław Bielech, Izabela Kożuszek, Danuta Statkiewicz, Tadeusz Pusz, Stanisław Cioch, Józef Pelc, Antoni Sobek, Józef Kisała, Aleksander Lenar, Wiesław Lenar, Antoni Bandrowski, Zbigniew Gorczyca, Mieczysław Nalepa, Bronisław Polnik, Andrzej Szpunar, Franciszek Kuźniar, Józefa Lenar i Edward Sobek.

Od sierpnia 1981 do lipca 1982 gromadzono fundusze i materiały budowlane oraz załatwiano wszystkie formalności związane z budową.

Budowę rozpoczęto latem 1982. wcześniej poświęcono plac budowy i postawiono na nim krzyż. Całością prac kierował Józef Kisała. Zatrudniono także murarzy z Handzlówki.

13 października 1983 roku ksiądz biskup Ignacy Tokarczuk dokonał poświęcenia kościoła. On też konsekrował świątynię dnia 14 września 1986 r.

Źródło: http://niziny.2ap.pl